تحلیل تکنیکالی خکرمان

نمودار تحلیل خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

خکرمان در تایم فریم روزانه گارد صعودی دارد و مجدد میتوان در حوالی قیمت 2336 وارد سهم شد در صورت افزایش تقاضا میتونه تا قیمت 3037 روند صعودی داشته باشه

پست های مرتبط

پیام بگذارید