درباره

سود سبز با یک تیم قدرتمند که متشکل از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه وسایر بازار های مالی هست ایجاد شده و مشغول فعالیت میباشد و باتوجه به دانش مرتبط بورسی به شما کمک میکنیم

  • از سرمایه مازاد خودتان برای کسب سود استفاده کنید.
  • منبع درآمد دیگری برای خودتان بسازید.
  • از آموزش هایی که در سایت درج مشود دانش بورسی خودتان را افزایش بدهید.
  • و باتوجه راهنمایی های کاربردی بهترین سهم های مستعد رشد را در کمترین زمان ممکن بیابید

سیاست کلی وبسایت سود سبز بر مبنای نشر داده هایی حقیقی ، کاربردی و سودمند جهت ورود به موقعیت های معاملاتی در بازار اوراق بهادار تهران است .تحلیل ها همواره بدون تحریض بر نماد خاص و یا جهت دهی خاص صورت میگیرد.مسئولیت ورود به یک موقعیت معاملاتی در هر حال با کاربران گرامی است.هر تحلیلی میتواند بوسیله داده های حقیقی حاصله، مورد تردید قرار گیرد .