عرضه اولیه فروی

📢 اخبار عرضه_اولیه

🔰نام نماد : فروی
⏰زمان عرضه : سه شنبه 8 بهمن ماه
📃نام شرکت : ذوب و روی اصفهان

🛠نام گروه : فلزات اساسی
📚روش عرضه : بوک بیلدینگ (ثبت سفارش)
🏪 محل عرضه : بازار دوم فرابورس

💰میزان سرمایه : حدود 60 میلیارد تومان
🔃 تعداد سهام: 600.000.000 سهم
⏪ میزان عرضه: 10% (معادل 60.000.000 سهم)

©️موضوع فعالیت : اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، تولید شمش، احداث کارخانه های مربوط و انجام کلیه عملیات بازار گردانی
🏛مدیر عرضه : تامین سرمایه نوین
😎متعهد خرید : گروه صنعتی و معدنی امیر
🔙 سقف تعهد خرید : 50%

➕حداکثر سهام قابل خرید : 100 سهم
🔂 دامنه قیمت : 1370 تا 1400 تومان
💲قیمت تخمینی سهم بر مبنای سهام هم گروه مشابه : 1210 – 1265 تومان

💰مبلغ مورد نیاز برای خرید در کف قیمت : تقریبی 138/000 تومان
💰مبلغ مورد نیاز برای خرید در سقف قیمت : تقریبی 141/000 تومان

پست های مرتبط

پیام بگذارید