عرضه اولیه فروی

📢 اخبار عرضه_اولیه 🔰نام نماد : فروی ⏰زمان عرضه : سه شنبه 8 بهمن ماه 📃نام شرکت : ذوب و روی اصفهان 🛠نام گروه : فلزات اساسی 📚روش عرضه : بوک بیلدینگ (ثبت سفارش) 🏪 محل عرضه : بازار دوم فرابورس 💰میزان سرمایه : حدود 60 میلیارد تومان 🔃 تعداد سهام: 600.000.000 سهم ⏪ میزان عرضه: 10% (معادل 60.000.000 سهم) ©️موضوع فعالیت : اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، تولید شمش، احداث کارخانه های مربوط و انجام کلیه عملیات بازار گردانی 🏛مدیر عرضه : تامین سرمایه نوین 😎متعهد خرید…

ادامه مطلب