بایگانی‌ روزانه: فوریه 10, 2020

0

عرضه اولیه ومهان

📢 اخبار عرضه اولیه 🔰نام نماد : ومهان ⏰زمان عرضه : دوشنبه 21 بهمن ماه 📃نام شرکت : گروه توسعه ملی آیندگان 🏦نام گروه : سرمایه گذاریها 📚روش عرضه : بوک بیلدینگ (ثبت سفارش)...

0

گاوها و خرس های بازار

گاو و خرس یعنی چه؟ گاو و خرس اصطلاحاتی است که از وال استریت گرفته شده است و به افرادی گفته می شوند که در روند بازار تاثیر گذارند. اما چرا به آنها می...