عرضه اولیه ومهان

📢 اخبار عرضه اولیه 🔰نام نماد : ومهان ⏰زمان عرضه : دوشنبه 21 بهمن ماه 📃نام شرکت : گروه توسعه ملی آیندگان 🏦نام گروه : سرمایه گذاریها 📚روش عرضه : بوک بیلدینگ (ثبت سفارش) 🏪 محل عرضه : بازار دوم فرابورس 💰میزان سرمایه : حدود 100 میلیارد تومان 🔃 تعداد سهام: 10 میلیارد سهم ⏪ میزان عرضه: 5% (معادل 500.000.000 سهم) ©️موضوع فعالیت : سرمایه گذاری در اوراق بهادار و همچنین اداره نهادهای مالی از قبیل کارگزاری، لیزینگ، سبدگردانی و … 🏛مدیر عرضه : کارگزاری خبرگان سهم 😎متعهد خرید :…

ادامه مطلب

گاوها و خرس های بازار

گاو و خرس یعنی چه؟ گاو و خرس اصطلاحاتی است که از وال استریت گرفته شده است و به افرادی گفته می شوند که در روند بازار تاثیر گذارند. اما چرا به آنها می گویند گاو و خرس؟ یکی از استدلال های معروف این است که گاوها (bulls) به هنگام حمله از شاخ های خود استفاده می کنند و شاخ های خود را به سمت بالا حرکت می دهد، پس در روند صعودی از این اصطلاح استفاده می شود و به افرادی که با خوش بینی خود باعث افزایش قیمت می شوند گاو…

ادامه مطلب