بیشترین سرانه خرید شخص حقیقی

بیشترین سرانه خرید حقیقی یکی از مهم‌ترین عواملی که به‌واسطه آن می‌توان وجود پول هوشمند را تشخیص داد، حجم معاملات است. با در نظر گرفتن حجم معاملات می‌توان ورود یا خروج پول هوشمند را به یک سهم یا صنعت تا حدی تشخیص داد. حجم معاملات در واقع میزان معاملات انجام‌شده در بازه ی مشخصی از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌مشاهده است. با در نظر گرفتن حجم معاملات همراه با قیمت، تحلیلگران می‌توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. برخی از تحلیلگران…

ادامه مطلب

بیشترین ورود پول حقیقی

گزارش بیشترین ورود پول حقیقی یکی از مهم‌ترین عواملی که به‌واسطه آن می‌توان وجود پول هوشمند را تشخیص داد، حجم معاملات است. با در نظر گرفتن حجم معاملات می‌توان ورود یا خروج پول هوشمند را به یک سهم یا صنعت تا حدی تشخیص داد. حجم معاملات در واقع میزان معاملات انجام‌شده در بازه ی مشخصی از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌مشاهده است. با در نظر گرفتن حجم معاملات همراه با قیمت، تحلیلگران می‌توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. برخی از…

ادامه مطلب

بیشترین خروج پول حقیقی

بیشترین خروج پول حقیقی یکی از مهم‌ترین عواملی که به‌واسطه آن می‌توان وجود پول هوشمند را تشخیص داد، حجم معاملات است. با در نظر گرفتن حجم معاملات می‌توان ورود یا خروج پول هوشمند را به یک سهم یا صنعت تا حدی تشخیص داد. حجم معاملات در واقع میزان معاملات انجام‌شده در بازه ی مشخصی از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌مشاهده است. با در نظر گرفتن حجم معاملات همراه با قیمت، تحلیلگران می‌توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. برخی از تحلیلگران…

ادامه مطلب

گزارش هفتگی بازارسرمایه برای هفته منتهی به: 98/10/11

👈نمادهای مربوط به کل_بازارسرمایه جدول فوق اشاره به نمادهایی دارد که با معاملات روز اخیر یا طی معاملات یک هفته اخیر، رکوردهایی را ثبت کرده اند. برخی از نمادهای مهم عبارتند از: ذوب: بیشترین ارزش معاملات هفتگی ثشرق: بیشترین جابجایی در مالکیت سهام قجام: بیشترین افزایش قیمت هفتگی خمحرکه: بیشترین کاهش قیمت هفتگی آريان: بیشترین ورود پول حقیقی نوري: بیشترین ورود پول حقوقی تفیرو: کمترینRSI وآوا: بیشترینMFI کباده: بهترینPE کباده: بهترینPB خمهر: بیشترین اختلاف سرانه تعدادیِ خریداران از فروشندگان حقیقی(هفتگی) کبورس: بیشترین کاهش قیمت ماهانه سفار: بیشترین افزایش قیمت ماهانه…

ادامه مطلب

لیست مجامع نمادهای بورس و فرابورس

📆تاریخ مجمع : یکشنبه 12 آذرماه مرقام ، تهران » مجمع فوق العاده اوان ، تهران » مجمع فوق العاده دهدشت ، تهران » مجمع فوق العاده مداران ، تهران » مجمع فوق العاده فلوله ، تهران » مجمع فوق العاده خفولا ، یزد » مجمع فوق العاده وملل ، تهران » مجمع عادی قجام ، تهران » مجمع عادی 📆تاریخ مجمع : دوشنبه 13 آذرماه وتعاون ، تهران » مجمع فوق العاده کرمان ، کرمان » مجمع عادی ورازی ، تهران » مجمع عادی + فوق العاده 👥توضیح :…

ادامه مطلب

گزارش هفتگی بازارسرمایه برای هفته منتهی به: 98/08/01

👈نمادهای مربوط به بازارفرابورس جدول فوق اشاره به نمادهایی دارد که با معاملات روز اخیر یا طی معاملات یک هفته اخیر، رکوردهایی را ثبت کرده اند. برخی از نمادهای مهم عبارتند از: #چكاپا: بیشترین ارزش معاملات هفتگی #نطرين: بیشترین جابجایی در مالکیت سهام #دتوزیع: بیشترین افزایش قیمت هفتگی #سدبیر: بیشترین کاهش قیمت هفتگی #چكاپا: بیشترین ورود پول حقیقی #ذوب: بیشترین ورود پول حقوقی #ثباغ: کمترینRSI #غنیلی: بیشترینMFI #وملل: بهترینPE #حکمت: بهترینPB #بجهرم: بیشترین اختلاف سرانه تعدادیِ خریداران از فروشندگان حقیقی(هفتگی) #دی: بیشترین کاهش قیمت ماهانه #زکشت: بیشترین افزایش قیمت ماهانه

ادامه مطلب