لیست مجامع نمادهای بورس و فرابورس

📆تاریخ مجمع : یکشنبه 12 آذرماه مرقام ، تهران » مجمع فوق العاده اوان ، تهران » مجمع فوق العاده دهدشت ، تهران » مجمع فوق العاده مداران ، تهران » مجمع فوق العاده فلوله ، تهران » مجمع فوق العاده خفولا ، یزد » مجمع فوق العاده وملل ، تهران » مجمع عادی قجام ، تهران » مجمع عادی 📆تاریخ مجمع : دوشنبه 13 آذرماه وتعاون ، تهران » مجمع فوق العاده کرمان ، کرمان » مجمع عادی ورازی ، تهران » مجمع عادی + فوق العاده 👥توضیح :…

ادامه مطلب

لیست مجامع نمادهای بورس و فرابورس

📆تاریخ مجمع : دوشنبه 29 مهرماه فارس (دوم بورس) ، تهران » عادی شکلر (اول بورس) ، تهران » عادی قجام (پایه زرد فرابورس) ، تهران » عادی کرازی (اول بورس) ، تهران » فوق العاده تمحرکه (دوم بورس) ، قزوین » فوق العاده 👥توضیح : این مجامع جهت تصویب افزایش سرمایه ،انتخاب هیات مدیره ،بررسی صورتهای مالی ،تقسیم سود و… برگزار گردیده و شرکت در آنها برای سهامدار اختیاری میباشد. (سیگنال خرید یا فروش نیستند) 💹پیشنهاد » گروه سبز تریدر حضور در مجامع شرکتهای با بنیادی قوی را توصیه…

ادامه مطلب

لیست مجامع نمادهای بورس – فرابورس

📆تاریخ مجمع : چهارشنبه 24 مهرماه کرازی (اول بورس) ، تهران » فوق العاده 👥توضیح : این مجامع جهت تصویب افزایش سرمایه ،انتخاب هیات مدیره ،بررسی صورتهای مالی ،تقسیم سود و… برگزار گردیده و شرکت در آنها برای سهامدار اختیاری میباشد. (سیگنال خرید یا فروش نیستند)

ادامه مطلب