دسته: مجامع

لیست مجامع نمادهای بورس و فرابورس 0

لیست مجامع نمادهای بورس و فرابورس

📆تاریخ مجمع : یکشنبه 12 آذرماه مرقام ، تهران » مجمع فوق العاده اوان ، تهران » مجمع فوق العاده دهدشت ، تهران » مجمع فوق العاده مداران ، تهران » مجمع فوق العاده...

لیست مجامع نمادهای بورس و فرابورس 0

لیست مجامع نمادهای بورس و فرابورس

پیشنهاد » سودسبز حضور در مجامع شرکتهای با بنیادی قوی را توصیه مینماید (بدلیل تقسیم سود احتمالی ،افزایش سرمایه از سود انباشته و…)

لیست مجامع نمادهای بورس و فرابورس 0

لیست مجامع نمادهای بورس و فرابورس

📆تاریخ مجمع : دوشنبه 29 مهرماه فارس (دوم بورس) ، تهران » عادی شکلر (اول بورس) ، تهران » عادی قجام (پایه زرد فرابورس) ، تهران » عادی کرازی (اول بورس) ، تهران »...

لیست مجامع نمادهای بورس – فرابورس 0

لیست مجامع نمادهای بورس – فرابورس

📆تاریخ مجمع : چهارشنبه 24 مهرماه کرازی (اول بورس) ، تهران » فوق العاده 👥توضیح : این مجامع جهت تصویب افزایش سرمایه ،انتخاب هیات مدیره ،بررسی صورتهای مالی ،تقسیم سود و… برگزار گردیده و...