دسته: هفتگی

گزارش هفتگی بازارسرمایه برای هفته منتهی به: 98/08/01 0

گزارش هفتگی بازارسرمایه برای هفته منتهی به: 98/08/01

👈نمادهای مربوط به بازارفرابورس جدول فوق اشاره به نمادهایی دارد که با معاملات روز اخیر یا طی معاملات یک هفته اخیر، رکوردهایی را ثبت کرده اند. برخی از نمادهای مهم عبارتند از: #چكاپا: بیشترین...